Strona Główna Szukaj Mapa strony

Rozwiązania które ułatwią Ci życie
Zajmujemy się montażem oraz serwisem:
- domofonów, videofonów
- instalacji alarmowej
- systemów przeciwpożarowych
- urządzeń telewizji przemysłowej oraz kontroli dostępu
- automatyki bram wjazdowych i drzwi garażowych
Informacje o firmie  Nasi dostawcy


Godzyny pracyPogotowie serwisowe - serwis urządzeń
Instalacje alarmowe
Strona główna / Montaż / Instalacje alarmowe


Instalacja alarmowa jest to zespół urządzeń służących zabezpieczeniu danego obiektu przed włamaniem.


Główne elementy składowe systemu alarmowego:
 • centrala alarmowa wyposażona w zasilacz i akumulator
 • klawiatura alarmowa (inaczej zwana manipulatorem kodowym)
 • różnego typu czujniki i detektory
 • sygnalizatory, są to urządzenia akustyczne lub akustyczno-optyczne sygnalizujące zadziałanie systemów
 • dialer telefoniczny który służy do przekazywania informacji na temat systemu za pomocą linii telefonicznej
 • moduł GSM -przekazuje informacje na temat systemu za pomocą sieci komórkowej GSM
 • radiopowiadomienie -przekazuje informacje na temat systemu za pomocą fal radiowych
 • blokady, są to urządzenia uniemożliwiające kradzież, dostęp lub ucieczkę
Centrala alarmowa
Centrala alarmowa

  Centrala alarmowa jest wyposażona w szereg zabezpieczeń i automatycznych funkcji diagnostycznych testujących sprawność systemu. Centrala sygnalizuje wykrycie nieprawidłowości diodą LED AWARIA na manipulatorze. Należy natychmiast reagować na taką sytuację i w razie konieczności konsultować się z instalatorem. Konieczne jest okresowe testowanie działania systemu alarmowego. Należy sprawdzać czy centrala reaguje na naruszenie poszczególnych czujek, czy pola widzenia tych czujek nie zostały zasłonięte, czy jest reakcja na otwarcie chronionych drzwi i okien oraz czy działają sygnalizatory i powiadamianie telefoniczne.
Instalator określa szczegółowo, w jaki sposób należy system kontrolować. Zalecane jest, aby instalator, na zlecenie użytkownika, przeprowadzał okresowe konserwacje systemu alarmowego.
W interesie użytkownika jest przewidzenie i zaplanowanie zasad postępowania, gdy centrala zasygnalizuje alarm. Istotna jest umiejętność zweryfikowania alarmu i określenia jego źródła na podstawie wskazań manipulatora centrali oraz podjęcie odpowiednich czynności, na przykład ewakuacyjnych.

Detektory ruchu
Detektory ruchu

  Istnieją trzy główne typy czujników reagujące na występowanie ruchu:
 • pasywne czujki podczerwieni (PIR) - Reagują na zmianę promieniowania podczerwonego (emitowanego przez obiekty o temperaturze wyższej od otoczenia), nie są one wrażliwe na obiekty nie emitujące ciepła lub emitujące go zbyt mało (np. wskutek izolacji termicznej).
 • czujniki mikrofalowe - Działają na zasadzie radaru Dopplerowskiego wysyłając falę elektromagnetyczną i odbierając falę odbitą (wskutek odbicia fali od poruszającego się obiektu następuje zmiana jej częstotliwości), są one wrażliwe głównie na ruch w kierunku do i od czujki.
 • czujniki ultradźwiękowe - Działanie zbliżone do mikrofalowych, z tą różnicą, że wykorzystują fale akustyczne (w zakresie niesłyszalnym) i reagują na ruch ośrodka (powietrza); w związku z tym podatne są na fałszywe alarmy wywołane przepływem powietrza. Używane powszechnie w instalacjach alarmowych instalowanych w samochodach. Ponadto czasem do detekcji ruchu wykorzystywane są kamery telewizji przemysłowej w połączeniu z detektorami ruchu w obrazie.

Detektory przejścia
Detektory przejścia

  Mają na celu wykrycie przejścia, pokonania jakiejś przeszkody (drzwi, okna, ...), wyróżnić można następujące ich rodzaje:
 • bariery podczerwieni - Składają się z nadajnika i odbiornika oraz (opcjonalnie) luster odbijających wiązkę światła podczerwonego, przerwanie wiązki (spowodowanie zaprzestania docierania jej do odbiornika) powoduje zadziałanie alarmu. Na ogół są to rozwiązania 2D (nadzorujące jedną płaszczyznę), można jednak spotkać się z systemami nadzorującymi przestrzeń (3D); aby zabezpieczenie takie było skuteczne wiązki muszą przebiegać odpowiednio gęsto.
 • czujniki umieszczane w podłożu - Działają w oparciu o wykrywanie nacisku lub pętlę indukcyjną.
 • Kontaktrony magnetyczne - Reagują na zanik lub pojawienie się pola magnetycznego spowodowany zmianą położenia drugiej części (magnesu) np. wskutek otwarcia drzwi.
 • czujka stłuczenia szyby - Współczesne reagują na dźwięk lub serię dźwięków towarzyszących tłuczeniu szkła, w starszych wykonaniach reagowały na wibrację tłuczonej szyby; oba te rozwiązania podatne są na fałszywe alarmy wywołane odpowiednio przypadkowymi dźwiękami i drganiami pochodzącymi od otoczenia (ruch uliczny) lub o naturze sejsmicznej.